top of page

A szexmánia jellemzői:

 

Folyton a szexen jár a szenvedélybeteg esze, és ez a normális szexualitására is kihatással van, sokszor akadálya az egészséges nemi életnek.

Névtelenségben maradó idegen partnerekkel folytat rendszeres szexuális viszonyt.

Állandó adósságba keveredik azért, mert prostituáltakkal folytat viszonyt. Ebbe beletartozhat az is, hogy számos Internetes pornográf oldalra fizet elő és/vagy „sex chat”-et folytat.

Állandó szüksége van szexuális segédeszközökre ahhoz, hogy kielégüljön (eszközfüggő).

Hátatfordít a személyes kapcsolatoknak. Még a baráti, családi és partnerkapcsolatait is felszámolja azért, hogy névtelen, futó kapcsolatokba keveredjen idegenekkel.

Drogot cserél szexre. A prostitúciót nem pénzért, hanem az élmény kedvéért űzi.

Exhibicionista - magamutogató. Például autóban, színházban vagy olyan helyeken mutogatja magát, ahol biztosan meglátják mások. Az „élményt” mások megsokkolásából szerzi meg.

Nyilvános helyeken hajszolja a szexet, például nyilvános illemhelyeken.

Drog- vagy alkoholfogyasztásra bír másokat, hogy utána manipulálhassa őket és rávegye vagy rákényszerítse őket szexuális tevékenységekre.

Szexuális úton terjedő betegségeknek teszi ki magát azzal, hogy állandóan ismeretlenekkel veszélyezteti önmagát (veszélykeresés).

Olyan mértékben megszállottja a szexnek, ami már akadályozza a rendes munkavégzést, másokhoz való normális viszonyulást egészen addig a pontig, míg képtelen normális életvitelt folytatni.

Nők kóros kötődése szexmániás férfiakhoz.

 

A kóros kötődés általános jellemzői:

 

  • Olyan társ mellett él, aki folyton szexvonalat hív telefonon

  • Olyan társ mellett él, akinek rendszeres házasságon kívüli kapcsolatai vannak (vagy mindigis voltak)

  • A nőnek saját magának vannak szerelmi kalandjai másokkal, nem csak a férfinek.

  • Elviseli az állandó molesztálást vagy durva bántalmazást a társától

  • Olyan társ mellett él, akinek homoszexuális kilengései vannak

  • Olyan társ mellett él, aki szexvideo-kat néz és pornográf irodalmat vásárol vagy néz Interneten

  • Olyan társ mellett él, aki prostituáltakat látogat.

A Helyreálló csoport hasznos a kórosan kötődő személynek, az alábbiak miatt:
 
Hallhat arról, hogy mások is küzdenek hasonló kóros szokásokkal.
Egészséges, keresztyén értékrendet tanulhat a családi szerepekről és szabályokról. Megtudhatja, hogy milyen az egészséges szexualitás és a helyes párkapcsolat. Áttörést élhet át és kijöhet a tagadásból, valamint más helytelen megrögzött családi szerepekből. Biztatást kaphat a csoportban és békességre juthat, kegyelmet és erőt nyerhet a Jézus Krisztussal megtalált személyes kapcsolatban és bűnbocsánatban.
Egészséges kapcsolatokat építhet, szeretetet és elfogadást találhat olyan biztonságos helyen, megbízható emberek között, ahol ő maga is beszélhet és megnyílhat.
 
A „kóros kötődés” kodependens, társfüggő viselkedést jelent. Tulajdonképpen a kodependens a férjéhez, élettársához vagy valaki máshoz kötődik kórosan, aki számára érzései szerint nélkülözhetetlenül fontos. Megtörténhet, hogy behódolunk a másiknak, vagy megpróbáljuk kordában tartani illetve leállítani őt. A szakirodalom a szexmániás társát mindenütt kodependensnek tekinti. A kodependensnek fel kell ismernie és el kell ismernie, hogy szüksége van a helyreállás folyamatára ahhoz, hogy valóban meggyógyuljon és növekedhessen Istennel való kapcsolatában és az egészséges emberi viszonyulásaiban.

Szexmánia

szexfüggőség

"A kodependensnek fel kell ismernie és el kell ismernie, hogy szüksége van a helyreállás folyamatára ahhoz, hogy valóban meggyógyuljon és növekedhessen Istennel való kapcsolatában és az egészséges emberi viszonyulásaiban."

bottom of page